]]> MT Manager - Trình Quản Lý Tệp Và Trình Chỉnh Sửa Apk

MT Manager - Trình Quản Lý Tệp Và Trình Chỉnh Sửa Apk


MT Manager là trình quản lý tệp và trình chỉnh sửa apk rất mạnh mẽ, bạn có thể sử dụng nó để thực hiện nhiều việc trên điện thoại của mình, chẳng hạn như quản lý tệp, sửa đổi phần mềm, dịch ứng dụng, chỉnh sửa văn bản, v.v.

Các chức năng chính là:
- Quản lý tập tin, chẳng hạn như sao chép tập tin, di chuyển, xóa.
Nếu bạn cấp đặc quyền gốc cho MT, bạn có thể truy cập vào thư mục hệ thống, remount lại hệ thống tệp dưới dạng đọc-ghi, sửa đổi quyền của tệp và chủ sở hữu.

- Mở tệp ZIP như WinRAR
Bạn có thể xóa, đổi tên, di chuyển, thêm / thay thế các tệp bên ngoài vào ZIP mà không cần giải nén và đóng gói lại, và giải nén các tệp trong ZIP.

- Trình chỉnh sửa văn bản, trình xem ảnh, trình phát nhạc, trình xem trước phông chữ, trình thực thi tập lệnh, độ tương phản văn bản và các chức năng khác, trong thanh bên bạn có thể dễ dàng xem thiết bị lưu trữ, kết nối FTP, dấu trang, nền, công cụ, v.v.

- Nhiều tính năng chỉnh sửa APK mạnh mẽ, như trình soạn thảo dex, trình chỉnh sửa arsc, trình chỉnh sửa xml.
Bạn cũng có thể ký apk, tối ưu hóa apk, apk bản sao, xóa xác minh chữ ký, confuse apk resource, anti-confuse apk resource, dịch ứng dụng,...


Nhận xét